Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja z otwarcia ofert zapytania nr 3/2019 - badanie techniczno - ekonomiczne


ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paproć, 06.05.2019r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl

 

                                                                                        Wykonawcy

                                                                                         uczestniczący w postępowaniu

                                                                                         nr 3/2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Nazwa zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:

Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 06.05.2019r., godz. 1450   w siedzibie Zamawiającego.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

35 000,00 zł netto tj. 43 050,00 zł brutto.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 06.05.2019r. do godz. 1300 - oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Termin realizacji zamówienia

Data i godzina złożenia oferty

1

 

Cymbor Project Sp. J.

ul. Krzywa 21

60-118 Poznań

 

30 000,00 zł

36 900,00 zł

do 10 dni roboczych

06.05.2019r.

godz.: 10:13

2

Stack Division Sp. Z o. o.

Ul. Górecka 31/7

60-201 Poznań

26 000,00 zł

31 980,00 zł

do 10 dni roboczych

06.05.2019r.

godz.: 08:45

 


 

 

Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI