Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Aktualności ›

Zarabiaj na rozwoju infrastruktury drogowej 8,2% w skali roku - OBLIGACJE

Niniejszy dokument stanowi zapis na Obligacje zwykłe na okaziciela serii K spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Obligacje serii K emitowane są na mocy Uchwały nr 12/2017 z dnia 22 maja 2017 r. Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji na okaziciela serii K. Obligacje serii K przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym Obligacji serii K oraz niniejszym formularzu zapisu, w związku z ofertą prowadzoną przez Oferującego – Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260. 

.: więcej:.