Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Aktualności ›

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanieZarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. informuje, że w dniu 17.11.2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu ''Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami" w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe" realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca).

Celem jest realizacja projektu pod hasłem ''Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami". 

Planowanym efektem jest stworzenie dokumentacji produkcyjnej innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami.

Kwota dofinansowania wynosi 2.350.103,29 PLN.
Wartość projektu wynosi 3.299.361,42 PLN.